باورم نمیشه تیم فن‌خال جام گرفت. بر خلاف میلم اصلن دوست نداشتم موفقیتی کسب کنه. انگار که الان مایلی کهن جام گرفته