Avatar for vahid
آخرای فیلم معده درد عصبی گرفتم از شدت تنش بین اعضای خونواده و استرس و نگرانی که به آدم وارد میشد

2015-2018 Mokum.place