طرف با کت و شلوار سرمه‌ای کتونی سفید پوشیده، ما الان این‌طوری لباس بپوشیم یک نفر پیدا نمیشه با انگشت نشونمون نده و نخنده