سرمایه‌گذار فیلم اصغر فرهادی دختر امیر قطر بود؟ فردا چه تیترایی بزنن کیهان و جوان. دبیر تحریریه خبر صدا و سیما امشب از ذوق سوژه خواب نداره