خیلی خوش آمدید، امیدوارم این تقویت همکاری‌های اقتصادی شامل پرداخت بدهی‌هایتان هم باشد https://t.co/hNweaYGK6O