RT @milaad: این "الهی شکر..." که شهاب حسینی بعد از برنده شدن میگه رو قشنگ درک می کنم، وقتی با کلی تلاش به هدفت می رسی "الهی شکر" بهترین عبارت دنیاست