ولی خداییش ارزش جایزه‌ی بهترین بازیگر بیشتر از بهترین سناریوئه به نظرم