آمپولا هم چینی شدن، هیچ تاثیری نکرده از دیروز. همون آبریزش بینی و همون عطسه‌ها رو دارم همچنان