عادل برنامه‌ی امشب رو تقدیم اصغر فرهادی و شهاب حسینی کرد
اینم کاراش یه جوری شده ها ‎· Assal