اکران ابد و یک روز کی تموم میشه؟ منتظرم تو شبکه‌ی نمایش خانگی پخش شه، بخرم دوباره با دقت نگاش کنم