من و رقیه فیلم‌ها رو زندگی می‌کنیم جای تماشا. رقیه بیشتر از من. لذت‌بخش‌ترین تفریح دنیاست دیدن فیلم باهاش