صدای پای محمود بدجوری داره میاد. گویا ۸ سال از عمرمون کمش بوده. لعنت جمیع خلایق به خودش و همپالگی‌هاش