ماشالله تیراختور، عالی بودید این بازی بر خلاف بازی رفت. عیبی یوخ