هرچند فایده‌ای نداره گفتن این حرفا ولی کاش یا تو بازی رفت یه گل میزدیم یا این تک گل رو تو این بازی نمیخوردیم