اگه کمی شک داشتم که خندوانه در سری جدید به قهقرا رفته، امشب شکم به یقین بدل شد. رامبد کاش می‌ذاشتی خاطره‌ی خوش خندوانه برامون باقی می‌موند
جریان امشب چی بود؟ ‎· Horizon