خانومه یکی رو تو صف نوبت دکتر دید، بهش گفت منو میشناسی؟ گفت نه! گفت ما رو با هم عمل کردن تو داشتی به هوش میومدی من اونور استفراغ می‌کردم :))