با عالم و آدم تنش داشتیم تو این بیمارستان بابت یه ام‌آر‌آی، الان که مشکل مامان حل شده گیر مسئول پذیرش ام‌آر‌آی افتادیم که میگه نوبتتون گذشته