از indexها تو sql غافل نشید، تو طراحی جدول‌هایی که دیتای حجیم دارن فقط به Keyها بسنده نکنید. index تاثیر معجزه‌آسایی داره تو نتیجه‌ی کوئری
:دی تاپ کوئری های سیستم رو ببین متوجه میشی باید چجوری ایندکس بزنی ‎- منفی سی
تو مصرف ایندکس زیاده روی نکنی بعضی وقتها حجم ایندکس از حجم دیتا بیشتر میشه ‎- منفی سی