کاش می‌دونستم وقتی دکتری میگه فلان آزمایشگاه نرید، ینی به نتایج اون آزمایشگاه اعتماد نداره یا دنبال سود بیشتریه یا هر هدف دیگه‌ای