سازمان انتقال خون بعد از اهدای خون با اس‌ام‌اس ازت تشکر میکنه و میگه گروه خونیت چیه. بار اول جالبه ولی دفعات بعدی مثلن گروه خونی عوض میشه؟