چطور می تونید حسام‌الدین سراج گوش ندید با این صدای مخملی و شعرهای فوق‌العاده خوبی که انتخاب می‌کنه برای خوندن؟