این‌که رهبر می‌گه مجلس خبرگان باید انقلابی باشه و افراد انقلابی در راسش باشن و جنتی ۹۰ ساله میشه رییس مجلس خبرگان ینی انقلابیا ته کشیدن؟