مکتب حسین‌بن‌علی(ع)و فرهنگی که این شخصیت بزرگ ایجاد کرده، هر چند وقت یک بار مورد اهانت قرار می‌گیره تا ارزش و جایگاهش رو بین مردم از دست بده