و شخصی که به این انسان به این فرهنگ به این خون‌ها به انسان‌های عاشق این مکتب توهین می‌کنه منفور تاریخه