مگه ما معتقدینِ به عقاید اسلام و شیعه آدم حکومتیم که هر بار به توهینی اعتراض می‌کنیم از برخورد بد حکومت با خودتون و هم‌فکراتون مثال می‌زنید؟