ینی خدا نکنه یه عده‌ای مخالف یه عقیده‌ای باشن. زمین و زمان رو به هم می‌دوزن و بی‌ربط‌ترین مسايل رو بهش ربط می‌دن تا نفی‌ش کنن