وسط این بحثا بنده به اینم اعتراض دارم که چرا پدرخوانده ۱ به اون خوبی امتیازش تو آی‌ام‌دی‌بی ۹.۲ هست و پدرخوانده ۲ فقط ۰.۲ اختلاف داره باهاش