وقتی فرهاد ظریف تو تیم هست آدم خیالش راحته. یه جورایی مثل زمانی که عابدزاده تو دروازه تیم ملی فوتبال بود