میگه آفساید خیلی قانون چرتیه. تو فوتبالیستا هم سوباسا اینا هی تو تله‌ی آفساید گیر می‌افتادن :))