فینالی که بره به وقت‌های اضافه دوزار نمی‌ارزه. فینال باید تو ۳ دقیقه جمع بشه و تکلیف قهرمان مشخص بشه. مثل ۱۹۹۹