خودشون خجالت نمی‌کشن قهرمان با پنالتی مشخص بشه؟ شیر یا خط بندازن بهتره که