دروازه‌بان اتلتیکو حقیقی نیست؟ خیلی شبیه به اون واکنش نشون میده. قشنگ توپ رو قل داد تو دروازه اون هیچ کاری نکرد :))