ترکیه‌ای‌ها اول رکلام بودن بعد دست و پا درآوردن. خیر سرم زدم از TRT ببینم صحنه‌های آخر بازی رو