تو رو خدا نخندونین ما رو. فله‌ای رد صلاحیت کردین، تو تهران هم که حرفی برای گفتن نداشتید، الان خوشحالید که کرسی‌های اصلاح طلبا کمتره؟