جناحی که سال‌هاست سرکوب میشه و به طرق مختلف نادیده گرفته میشه نماینده‌ش میاد با لاریجانی سر ریاست مجلس رقابت میکنه. این شکسته؟