RT @imanbrando: البته پیروزی در همون راه نیافتن اراذل پایداری در تهران رقم خورده این ریاست و اینچیزا دیگه حواشیه