یه بار قراره خیر استقلال به تیراختور برسه‌ها. ببینم می‌تونید ببازید؟