این‌بنرها چیه دور تا دور زمین؟ تماشاگر از کجا بازی رو می‌بینه پس؟ :))