رجب زاده چه تیپ دهه شصتی زده :)) حیف که نمیشه تو زمین شلوار پیل‌دار پوشید