گزارش‌گر خوزستان اگه تیم خوزستانی بازی کنه حتی اوت شدن توپ رو هم با هیجان گزارش می‌کنه‌ها. الان وسط گزارش چرت می‌زنه