خیلی بازی خوب و جذابیه نیم ساعت هم ادامه پیدا می‌کنه. نمیشه پنالتی بزنن؟