لامصبا سهمیه‌ی آسیایی ما در گرو قهرمانی شماست خیر سرتون