لامصب برنج ایرانیه ایرانی! ینی تولید داخل. نه قطعاتش از خارج میاد نه تحریمه. چرا یهو باید این‌قدر گرون بشه؟
مقدار به جمعیت مصرف کننده نمیخونه دیگه گرون میشه البته تنها چیزی که بشخصه از گرون شدنش استقبال میکنم عامل خیلی از مشکلات سلامتی مردمه ایرانه ‎· Dariche