خلاصه تا وقتی قیمت محصول داخلی بنا به هر دلیلی چند برابر قیمت محصول خارجیه، حمایت از تولید داخل زر مفته که عزیزان مسئول می‌زنن