تو کلینیک طب تسکینی فقط داروهای مخدر تجویز می‌کنن برای تسکین درد؟