ینی یه نفر تو اون خراب شده نبود به کواکبیان بگه بشین سر جات نمیخواد رییس شی؟
چی گفته مگه لینک بدید خب ‎· adomide