من نمیدونم تو این مملکت یه نفر چند تا باید کارت و سند شناسایی داشته باشه؟ اگه کارت ملی به تنهایی ملاک تایید هویت نیست غلط کردید چاپ کردید
اینجا هم برای کارهای رسمی همیشه باید دوتا کارت شناسایی دولتی نشون بدی. معمولا گواهینامه و پاسپورت ‎· Assal