تو تایملاین وقتی آواتار با پرچم انگلیس می‌بینم انگار تو یه شهر غریب ماشین پلاک ۱۵ دیدم :)) دم همه «سه شیر»ها گرم