برای رفع یه سرب از باگ‌ها که هرچی چک می‌کنم پیداش نمی‌کنم، بالاسر کاربر می‌ایستم نگاش می‌کنم که ببینم چیکار می‌کنه که این مورد پیش میاد