یه باگ چغر بد بدن رو رفع کردم. امیدوارم هیچ‌وقت دیگه باهاش مواجه نشم